อาหารหลัก 5 หมู่ ประกอบด้วยอะไรบ้าง?

คำถาม ... อาหารหลัก 5 หมู่ ประกอบด้วยอะไรบ้าง?

เฉลย ...
อาหารคือสิ่งที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งสำหรับการดำรงชีวิตของมนุษย์ โดยอาหารที่มนุษย์เรากินนั้นจะประกอบไปด้วยสารอาหารที่หลากหลาย ทั้งสารอาหารที่ให้พลังงาน สารอาหารที่ช่วยซ่อมแซมสิ่งที่สึกหรอของร่างกาย รวมไปถึงสารอาหารที่ช่วยให้ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ร่างกายต้องการสารอาหารครบทั้ง 5 หมู่ ในทุก ๆ วัน


สารอาหารที่มีประโยชน์สามารถแบ่งออกได้เป็น 5 กลุ่ม หรือ 5 หมู่ดังนี้
1. คาร์โบไฮเดรต
คาร์โบไฮเดรต เป็นสารอาหารกลุ่มที่ให้พลังงานแก่ร่างกาย พบมากในอาหารกลุ่มแป้งและน้ำตาล เช่น ข้าวชนิดต่าง ๆ  ข้าวโพด มัน มันสำปะหลัง รวมถึงผลิตภัญฑ์แปรรูปที่ได้ของสิ่งเหล่านี้ เช่น ขนมปัง แป้งสาลี แป้งข้าวเจ้า น้ำตาลชนิดต่างๆ ร่างกายจะย่อยคาร์โบไฮเดรตให้เป็นน้ำตาลกลูโคส แล้วส่งไปเป็นสารพลังงานให้กับเซลล์และระบบต่าง ๆ ทั่วร่างกาย

อาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตสูง


2. โปรตีน
โปรตีน เป็นกลุ่มสารอาหารที่ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ผิวหนัง และกระดูก ช่วยซ่อมแซมสิ่งที่สึกหรอของร่างกาย ช่วยสร้างกล้ามเนื้อ เม็ดเลือด เส้นผม เล็บ และยังช่วยสังเคราะห์เอนไซม์และฮอร์โมน ช่วยให้ระบบต่าง ๆ ของร่างกายทำงานได้อย่างปกติ โปรตีนพบมากในเนื้อสัตว์ทุกชนิด ไข่ นม ถั่ว รวมถึงเห็ดชนิดต่าง ๆ ร่างกายจะย่อยโปรตีนให้กลายเป็นกรดอะมิโนก่อนจะส่งกรดอะมิโนไปยังส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย โดยที่ร่างกายเราต้องการกรดอะมิโน 20 ชนิด สังเคราะห์ได้เอง 9 ชนิด และต้องรับผ่านอาหารอีก 11 ชนิด

อาหารที่มีโปรตีนสูง


3. ไขมัน
ไขมัน เป็นสารอาหารพลังงานสูงที่จำเป็นต่อร่างกาย ร่างกายจะใช้ไขมันเป็นแหล่งพลังงานหลักของร่างกาย ไขมันนี้ร่างกายสามารถรับมาจากทั้งพืชและสัตว์ ไขมันจากสัตว์เช่น เนื้อสัตว์ มันสัตว์ เครื่องใน นม เนย ไข่ และอาหารทะเล เป็นต้น ส่วนไขมันจะพืชได้แก่ น้ำมันพืช ถั่ว และเห็ดชนิดต่าง โดยที่ไขมันจากพืชมักเป็นไขมันไม่อิ่มตัว ซึ่งมีประโยชน์ต่อร่างกายมากกว่าไขมันจากสัตว์ซึ่งเป็นไขมันอิ่มตัว (ยกเว้นไขมันจากปลา)

อาหารที่มีไขมันดีสูง


4. เกลือแร่
เกลือแร่ เป็นกลุ่มสารอาหารที่ไม่ให้พลังงาน แต่จำเป็นมากต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย รวมถึงช่วยให้ระบบต่าง ๆ ของร่างกายทำงานได้อย่างปกติ เกลือแร่ที่จำเป็นต่อร่างกายเช่น แคลเซี่ยม ช่วยทำให้กระดูกและฟันแข็งแรง ธาตุเหล็ก เป็นส่วนประกอบสำคัญของฮีโมโกลบิน ซึ่งอยู่ในเม็ดเลือดแดง ทำหน้าที่ลำเลียงอ๊อกซิเจนไปเลี้ยงเซลล์ทั่วร่างกาย นอกจากนี้ยังมีสังกะสี ไอโอดีน แมกนีเซียม และโครเมียม ที่ร่างกายต้องการและขาดไม่ได้ อาหารทุกชนิดที่เรากินมักมีเกลือแร่ประกอบอยู่ด้วยเสมอ

อาหารที่มีเกลือแร่สูง


5. วิตามิน
วิตามิน เป็นอีกหนึ่งสารอาหารที่ไม่ให้พลังงานแต่จำเป็นแต่ร่างกายมาก ช่วยให้ระบบต่าง ๆ ของร่างกายทำงานได้ปกติ เช่น วิตามินเอ ช่วยในการมองเห็น และวิตามิน ซี ช่วยเพิ่มภูมิต้านทาน เป็นต้น วิตามินที่ร่างกายต้องการ เช่น วิตามินเอ บี (1, 2, 3, 6, 12) ซี ดี อี และเค วิตามินพบมากในผักและผลไม้ชนิดต่าง ๆ

อาหารที่มีวิตามินสูง


จะเห็นว่าสารอาหารหลัก 5 หมู่นั้น มีอยู่ในอาหารที่เรากิน กระจัดกระจายอยู่ในอาหารหลากหลายชนิด ดังนั้นการกินอาหารที่หลากหลายและเพียงพอ จะช่วยให้เราสามารถรับสารอาหารได้อย่างครบถ้วน ไม่ควรกินอาหารซ้ำจำเจบ่อยเกินไป