ประเทศไทยมีมหาราชมาแล้วกี่พระองค์

คำถาม .... ประเทศไทยมีมหาราชมาแล้วกี่พระองค์

เฉลย ...
ประเทศไทยมีมหาราชมาแล้วทั้งหมด 7 พระองค์ คือ

1. พ่อขุนรามคำแหงมหาราช แห่งอาณาจักรสุโขทัย
2. สมเด็จพระนเรศวรมหาราช แห่งอาณาจักรอยุธยา
3. สมเด็จพระนารายณ์มหาราช แห่งอาณาจักรอยุธยา
4. สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช แห่งกรุงธนบุรี
5. สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
6. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระปิยมหาราช) รัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
7. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (พระภัทรมหาราช) รัชกาลที่ 9 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

พ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาราชพระองค์แรกของไทย


จากรายพระนามของมหาราชทั้ง 7 พระองค์ของประเทศไทย เราจะพบว่าทุกพระองค์ทรงมีพระคุณอันประเสริฐต่อปวงชนชาวไทย ทรงงานหนักเพื่อปวงชนชาวไทย รวมถึงการกอบกู้เอกราช และการพัฒนาบ้านเมืองให้ทันสมัย เป็นต้น


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ