รางวัลโนเบลมีกี่สาขา อะไรบ้าง?

คำถาม .... รางวัลโนเบลมีกี่สาขา อะไรบ้าง?

เฉลย ...
รางวัลโนเบล (Nobel Prize) คือรางวัลที่มอบให้กับผู้ที่มีความสามารถ มีผลงานที่โดดเด่น และเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติ รางวัลนี้ก่อตั้งโดยอัลเฟรด โนเบล (Alfred Nobel) และในปัจจุบันรางวัลโนเบลอยู่ภายใต้การดูแลของมูลนิธิรางวัลโนเบล และคณะกรรมการรางวัลโนเบล ประเทศสวีเดน โดยในแต่ละปีจะมีผู้ได้รับการเสนอชื่อและได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 6 สาขาด้วยกัน ดังนี้

1. สาขาการแพทย์และสรีระศาสตร์ (Nobel Prize in Physiology)
2. สาขาเคมี (Nobel Prize in Chemistry)
3. สาขาฟิสิกส์ (Nobel Prize in Physics)
4. สาขาวรรณกรรม (Nobel Prize in Literature)
5. สาขาสันติภาพ (Nobel Peace Prize)
6. สาขาเศรษฐศาสตร์ (Nobel Prize in Economics)

Wilhelm Conrad Rontgen นักฟิสิกส์รางวัลโนเบลคนแรก ประจำปี ค.ศ. 1901


โดยที่แรกเริ่มนั้น รางวัลโนเบลมีอยู่ด้วยกัน 5 สาขาเท่านั้น คือ สาขาการแพทย์และสรีระศาสตร์ สาขาเคมี สาขาฟิสิกส์ สาขาวรรณกรรม และสาขาสันติภาพ โดยทั้ง 5 สาขานี้จะได้รับเหรียญรางวัลและเงินรางวัลจากมูลนิธิรางวัลโนเบล ต่อมาเมื่อปี ค.ศ. 1969 ได้มีการเพิ่มสาขาเศรษฐศาสตร์ขึ้นมาอีกสาขาหนึ่ง โดยจะได้รับเงินรางวัล 9,000,000 SEK จากธนาคารกลางแห่งประเทศสวีเดนแทน แต่มีศักดิ์และสิทธิ์เท่ากับรางวัลสาขาอื่น ๆ ทุกประการ

ในส่วนของการมอบรางวัลนั้น สาขาสันติภาพจะมอบที่กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ ส่วนรางวัลอื่น ๆ ที่เหลือจะมอบที่กรุงสต็อคโฮล์ม ประเทศสวีเดน โดยสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งสวีเดน จะเสด็จมาพระราชทานรางวัลด้วยพระองค์เองอย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ