การรังวัดที่ดิน คืออะไร

คำถาม .... การรังวัดที่ดิน คืออะไร

เฉลย ...
การรังวัดที่ดิน คือ การร้องขอให้เจ้าพนักงานที่ดิน หรือเจ้าหน้าที่จากกรมที่ดิน มาตรวจสอบหลักเขตที่ดินพร้อมทั้งยืนยันขนาดของที่ดินที่ระบุไว้ในโฉนดที่ดิน โดยในการรังวัดที่ดินนั้น เจ้าหน้าที่กรมที่ดินจะทำการวัดแนวเขต ปักเขต และคำนวณ เพื่อที่จะให้ทราบที่ตั้งแนวเขตที่ดิน หรือหาอาณาเขตที่แน่นอนของที่ดินแปลงนั้น ๆ

การรังวัดที่ดิน จะกระทำโดยเจ้าหน้าที่ของกรมที่ดิน


การรังวัดที่ดินนั้นเป็นสิ่งสำคัญมาก เพราะแม้จะมีโฉนดที่ดินยืนยัน แต่หลักเขตที่ดินอาจจะมีการเคลื่อนย้ายตำแหน่ง (ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม) ทำให้ที่ดินของเรามีเนื้อที่และพิกัดที่ไม่ตรงกับโฉนดที่ดินได้ ดังนั้นเจ้าของที่ดินจึงควรทำรังวัดอย่างน้อยทุก ๆ 10 ปี เป็นการตรวจสอบยืนยันว่าหลักหมุดและอาณาเขตที่ดินยังคงเดิม

หมุดที่ดิน ซึ่งเจ้าหน้าที่กรมที่ดินจะออกให้ภายหลังการรังวัด


อีกหนึ่งความสำคัญของการรังวัดที่ดินก็คือ เมื่อเจ้าของที่ดินทั้ง 2 แปลงหรือมากกว่าที่อยู่ติดกัน เกิดความขัดแย้งกันในเรื่องอาณาเขตของที่ดินตามหน้าโฉนด ซึ่งไม่สามารถหาทางออกที่ยอมรับกันได้ จะต้องใช้การรังวัดที่ดินโดยเจ้าหน้าที่ที่ดินซึ่งเป็นคนกลางและไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง เป็นผู้ตัดสินอย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ