ไอเสียรถยนต์ มีสารพิษอะไรบ้าง?

คำถาม .... ไอเสียรถยนต์ มีสารพิษอะไรบ้าง?

เฉลย ...
ในสังคมไทยเราทุกวันนี้ เราไปไหนมาไหนกันด้วยรถยนต์เสียเป็นส่วนใหญ่ ไม่ได้เดินหรือใช้เรือเหมือนสมัยก่อน อีกทั้งจำนวนรถยนต์ในบ้านเราก็มีมากขึ้นทุกวัน และมากกว่า 90% เป็นรถที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง ซึ่งปล่อยไอเสียออกมามากมาย เรามาดูกันว่าในไอเสียรถยนต์นั้นมีสารพิษอะไรบ้าง...

เมื่อรถเผาผลาญน้ำมันเพื่อให้ได้พลังงานในการขับเคลื่อนนั้น จะได้ไอเสียเป็นส่วนเกินออกมาด้วยเสมอ ไอเสียมีส่วนประกอบหลัก ๆ ดังนี้

1. ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbondioxide)
2. ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbonmonoxide)
3. ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfurdioxide)
4. ก๊าซไนตริคออกไซด์ (Nitric Oxide)
5. ก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ (Nitrogen Oxide)
6. สารประกอบอัลดิไฮด์ (Aldehyde)
7. สารประอบไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon)
8. เขม่า

ท่อไอเสียรถยนต์ ปล่อยสารพิษออกมามากมายหลายชนิด


ในบรรดาสารประกอบ 7 ตัวแรกที่ท่อไอเสียปล่อยออกมานั้น มีอันตรายต่อสุขภาพทุกตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ซึ่งเกิดจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ของเครื่องยนต์ จะทำให้เกิดอาการเลือดเป็นพิษอันเนื่องมาจากตัวมันสามารถจับตัวกับฮีโมโกลบินในเม็ดเลือกแดงได้ดี ทำให้เม็ดเลือกแดงนำออกซิเจนไปเลี้ยงเนื้อเยื่อไม่ได้ นอกจากนี้ยังทำให้อึดอัด หายใจลำบาก เวียนศีรษะ อ่อนเพลีย เลือดไหลเวียนไม่ดี ส่งผลให้สมองและเซลล์ของร่างกายขาดออกซิเจน และถ้าความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ในอากาศมีสูงมาก อาจจะมีอาการรุนแรงถึงขั้นหมดสติ และเสียชีวิตได้เลยทีเดียว

ผลกระทบของคาร์บอนมอนอกไซด์ต่อร่างกาย


ในส่วนของเขม่านั้น พบว่าในเขม่าที่ออกมากับไอเสียรถยนต์จะประกอบไปด้วยสารเคมีอันตรายมากมาย เช่น ผงคาร์บอน สารจำพวกฟีนอลส สารอินทรีจำพวกไนโตร น้ำมันรถยนต์ และยางเหนียว ๆ ที่มีสารพิษเป็นองค์ประกอบหลายชนิด

รถยนต์ไฟฟ้าคือทางออกหนึ่งของการแก้ปัญหาควันพิษจากรถยนต์


จะเห็นว่า ท่อไอเสียรถยนต์นั้นปล่อยสารพิษออกมามากมาย ดังนั้นเมื่อจำเป็นต้องผ่านพื้นที่ที่มีรถมากหรือรถติด ควรมีผ้าปิดปากและจมูก รวมถึงล้างหน้า มือ และจมูกทันทีที่ถึงบ้าน รวมถึงช่วยกันรณรงค์ให้มีการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้า (ซึ่งไม่ปล่อยไอเสียใด ๆ ออกมาเลย) กันให้มาก ๆ ในประเทศของเรา ...

อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ