พระมหากษัตริย์พระองค์แรกของไทย มีพระนามว่าอะไร?

คำถาม ... พระมหากษัตริย์พระองค์แรกของไทยมีพระนามว่าอะไร?

เฉลย ...
เนื่องจากประเทศไทยได้ถือว่าสุโขทัยคือราชธานีแห่งแรกของไทย ดังนั้นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกแห่งอาณาจักรสุโขทัย ราชวงศ์พระร่วง ซึ่งก็คือว่า พ่อขุนศรีอินทราทิตย์  จึงทรงได้รับการขนานพระนามว่าเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของไทย

พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ หรือ พ่อขุนบางกลางหาว หรือในพระนามเต็ม กมรเตงอัญศรีอินทรบดินทราทิตย์ ทรงเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์พระร่วงทรง ขึ้นครองราชย์เมื่อปี พ.ศ. 1781 ถึง พ.ศ. 1811


พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ พระมหากษัตริย์พระองค์แรกของไทย


ตามข้อมูลทางประวัติศาสตร์ได้กล่าวไว้ว่า พ่อขุนบางกลางหาว ได้ร่วมมือกับพระสหาย คือ พ่อขุนผาเมือง เจ้าเมืองราด แห่งราชวงศ์ศรีนาวนำถุม ก่อการรัฐประหารกับอาณาจักรขอม โดยพ่อขุนผาเมืองได้เข้าตีและยึดได้เมืองสุโขทัย และยกให้พ่อขุนบางกลางหาวปกครอง ส่วนพ่อขุนบางกลางหาวได้เข้าตีและยึดได้เมืองศรีสัชนาลัยและเมืองบางขลง และยกให้พ่อขุนผาเมืองปกครอง

พ่อขุนศรีอินทราทิตย์มีพระราชโอรสสำคัญ 2 พระองค์ คือ
1. พ่อขุนบานเมือง พระราชโอรสพระองค์ใหญ่ ซึ่งขึ้นครองราชย์ภายหลังการเสด็จสวรรคตของพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ ในปี พ.ศ. 1811 - พ.ศ. 1822

2. พ่อขุนรามคำแหงมหาราช พระราชโอรสองค์รอง ซึ่งขึ้นครองราชย์ภายหลังการเสด็จสวรรคตของพระเชษฐา (พ่อขุนบานเมือง) โดยครองราชย์อยู่นาน 20 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 1822 - 1842


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ