ยาเสพติประเภทที่ 1 มีอะไรบ้าง

คำถาม .... ยาเสพติดประเภทที่ 1 มีอะไรบ้าง

เฉลย ...
ยาเสพติด หมายถึง สารเคมีหรือวัตถุใดๆ ซึ่งเมื่อเสพเข้าสู่ร่างกาย ไม่ว่าจะโดยการกิน ดม สูบ ฉีด หรือด้วยวิธีการใด ๆ แล้วจะทำให้เกิดผลต่อร่างกายและจิตใจ รวมตลอดถึงพืชที่เป็นหรือให้ผลผลิตเป็นหรืออาจใช้ผลิตเป็นยาเสพติด และสารเคมีที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดให้โทษด้วย

ยาบ้า หนึ่งในยาเสพติดประเภทที่ 1 ซึ่งแพร่หลายมากในประเทศไทย


ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2545 ได้บัญญัติประเภทของยาเสพติดให้โทษไว้ 5 ประเภท โดยที่ประเภทที่ 1 คือยาเสพติดให้โทษที่ส่งผลรุนแรงต่อร่างกายมากที่สุด และผู้จำหน่ายต้องรับโทษสูงสุดด้วย คือจำคุกตลอดชีวิต หรือสูงสุดถึงประหารชีวิต

เฮโรอีน ยาเสพติดประเภทที่ 1 ที่มีพิษร้ายแรงมาก

ยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 1 มี 38 ชนิด ได้แก่
1. เฮโรอีน
2. แอมเฟตามีน
3. แมทแอมเฟตามีน (ยาบ้า)
4. เอ็กซ์ตาซี
5. แอลเอสดี
6. สารต้องห้ามอื่น ๆ อีก 33 ชนิด


กัญชา ยาเสพติดประเภทที่ 5 ซึ่งอยู่ในกลุ่มเดียวกับใบกระท่อม (ปัจจุบันถูกตัดออกจากบัญชียาเสพติดแล้ว)

ส่วนกัญชา ซึ่งได้เริ่มอนุญาตให้นำมาใช้ทางการแพทย์ได้ จัดอยู่ในกลุ่มยาเสพติดประเภท 5 ซึ่งผู้ที่ครอบครองเพื่อจำหน่าย ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่ 2-15 ปี และปรับ 200,000-1,500,000 บาท ต่อมาในปี 2565 ได้ถูกตัดออกบัญชียาเสพติด และเปิดให้ขออนุญาตเพื่อทำการปลูกเพื่อการแพทย์และทำส่วนผสมของอาหารได้ แต่ต้องยื่นขออนุญาตจากเจ้าพนักงานก่อนปลูก

ยาเสพติดทุกชนิดส่งผลเสียต่อสุขภาพของผู้เสพและสภาพสังคมโดยรวม สร้างปัญหาทางสังคมและสาธารณสุขตามมามากมาย ดังนั้นเราไม่ควรเข้าไปข้องแวะกับยาเสพติดทุกชนิด ... อย่าคิดว่า ลองครั้งเดียวไม่ติดหรอก เพราะยาเสพหลายชนิดสามารถทำให้เราติดได้เพียงแค่การทดลองเสพเพียงครั้งเดียวเท่านั้นอย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ