10 ประเทศผู้ผลิตไบโอดีเซลมากที่สุดในโลก

คำถาม ... 10 ประเทศผู้ผลิตไบโอดีเซลมากที่สุดในโลก มีประเทศอะไรบ้าง?

เฉลย ...

10 ประเทศผู้ผลิตไบโอดีเซลมากที่สุดในโลก มีดังนี้

อันดับ
ประเทศ
ปริมาณการผลิต (BPD)
   1 สหรัฐอเมริกา 64,000
   2 เยอรมนี 55,000
   3 อาร์เจนตินา 48,000
   4 บราซิล 47,000
   5 อินโดนีเซีย 38,000
   6 ฝรั่งเศส ‎33,000
   7 จีน 16,000
   8 ไทย 16,000
   9 อิตาลี 9,800
  10 โปแลนด์ 9,700

ที่มา : United States Energy Information Administration / 2021

หมายเหตุ ... BPD = Barrels per Day, 1 Barrel = 159 ลิตร


ปาล์มน้ำมัน อีกหนึ่งวัตถุดิบสำหรับการผลิตน้ำมันไบโอดีเซล


เกร็ดความรู้เกี่ยวกับไบโอดีเซล

ไบโอดีเซล (Biodiesel) เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงประเภทดีเซลชนิดหนึ่ง ซึ่งได้มาจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน เช่น ไขมันสัตว์ และน้ำมันพืช โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำมันปาล์ม ทานตะวัน ถั่วเหลือง สบู่ดำ และน้ำมันมะพร้าว เป็นต้น โดยที่น้ำมันไบโอดีเซลนั้นมีหลายสูตร/หลายส่วนผสมที่นิยมใช้กัน เช่น น้ำมัน B7, B10 และ B100 เป็นต้น โดยตัวเลขดังกล่าวหมายถึงเปอร์เซนต์ของน้ำมันพืช/สัตว์ ที่ผสมอยู่ในน้ำมันนั้น ๆ เช่น น้ำมัน B7 หมายถึงน้ำมันชนิดนั้นมีน้ำมันพืช/สัตว์ผสมอยู่ 7% เป็นต้น ซึ่งสามารถใช้แทนน้ำมันดีเซลปกติได้เลย

ประเทศไทยของเราก็มีการใช้น้ำมันไบโอดีเซลมาหลายปีแล้ว ด้วยความมุ่งที่ว่าจะช่วยลดการนำเข้าน้ำมันดิบเพื่อมากลั่นเป็นน้ำมันดีเซล และช่วยพยุงราคาของพืชน้ำมันในประเทศ รวมถึงช่วยในการรีไซเคิลน้ำมันพืชใช้แล้วจากครัวเรือน ร้านอาหาร และโรงงานอุตสาหกรรมอีกด้วย 

หมายเหตุ รายชื่อประเทศผู้ผลิตไบโอดีเซลมากที่สุดในโลกสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในแต่ละปี ทางเราจะอัพเดทข้อมูลให้ทราบกันเป็นระยะ ๆ


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ