รายชื่อหุ้นในกลุ่ม SETCLMV มีหุ้นอะไรบ้าง?

คำถาม ... รายชื่อหุ้นในกลุ่ม SETCLMV มีหุ้นอะไรบ้าง?

เฉลย ...
หุ้นในกลุ่ม SETCLMV หมายถึง บริษัทจดทะเบียนที่มีการลงทุนในประเทศกลุ่ม CLMV ซึ่งประกอบไปด้วย ประเทศกัมพูชา ลาว พม่า และประเทศเวียดนาม ซึ่งเป็นประเทศในกลุ่ม ASEAN ของเราที่มีแนวโน้มเศรษฐกิจเติบโตโดดเด่น ซึ่งมีความน่าสนใจ

CLMV = Cambodia, Laos, Myanmar, Vietnam


จุดเด่นของกลุ่มประเทศ CLMV

  • อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูง
  • มีแรงงานวัยทำงานจำนวนมาก ทำให้ค่าแรงงานไม่สูงมาก
  • มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติอันมีค่าจำนวนมหาศาลที่ยังไม่ได้นำมาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
  • CLMV ถือเป็นประเทศหน้าด่านที่เชื่อมต่อไปยังตลาดการบริโภคที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกอย่าง จีนและอินเดีย รวมถึงเป็นพื้นที่เชื่อมโยงทางยุทธศาสตร์การค้าระหว่างมหาสมุทรอินเดียและทะเลจีนใต้ ซึ่งเป็นช่องทางการสัญจรทางการค้าที่สำคัญของโลก
ข้อกำหนดของหุ้นที่จะนำเข้าคำนวณดัชนี SETCLMV

  • มีสัดส่วนรายได้จาก CLMV ต่อรายได้รวมของบริษัทอย่างน้อย 10%
  • มูลค่ารายได้จาก CLMV อย่างน้อย 100 ล้านบาท
  • มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดอย่างน้อย 5,000 ล้านบาท
  • มีสัดส่วนการกระจายหุ้นอย่างน้อย 20%

หุ้น / หลักทรัพย์ที่เข้าเกณฑ์ที่กำหนด ณ ปัจจุบัน มี 55 หลักทรัพย์ ดังต่อไปนี้ ...

หลักทรัพย์
บริษัท
AJ บริษัท เอ.เจ.พลาสท์ จำกัด (มหาชน)
AMATA บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
AMATAV บริษัท อมตะ วีเอ็น จำกัด (มหาชน)
BANPU บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
BCP บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
BCPG บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)
BDMS บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)
BGC บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน)
BGRIM บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
BH บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)
BJC บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
BPP บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
CBG คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
CK บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)
CKP บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
CPF บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
CRC บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
DRT บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
EGCO บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
GLOBAL บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
GULF บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
GUNKUL บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
ICHI บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
INTUCH บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
IRPC บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
KBANK ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
KKP ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
KSL บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
MAJOR บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)
MEGA บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน)
MINT บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
OR บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
OSP บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)
PTT บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
PTTEP บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
PTTGC บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
RATCH บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
RBF บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)
RCL บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)
SAMART บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
SCB บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)
SCC บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)
SCCC บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
SCGP บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)
SPRC บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)
SSP บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
STARK บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
SUPER บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
TASCO บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
THG บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
TOP บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
TSTH บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
TU บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
UTP บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)
VNG บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ที่มา : ตลาดหลักทัพย์แห่งประเทศไทย

รายชื่อของหลักทรัพย์หรือบริษัทที่จะถูกนำมาคำนวณดัชนี SETCLMV นั้น จะถูกทบทวน เพิ่ม/ลด ทุก ๆ 6 เดือน เช่นเดียวกับหลักทรัพย์ในดัชนีตัวอื่น ๆ