รัฐที่เล็กที่สุดในอเมริกา คือรัฐอะไร?

คำถาม ... รัฐที่เล็กที่สุดในอเมริกา คือรัฐอะไร?

เฉลย ... 
มลรัฐที่เล็กที่สุดในสหรัฐอเมริกา คือ มลรัฐโรดไอแลนด์ (State of Rhode Island)

มลรัฐโรดไอแลนด์ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐอเมริกา เป็นหนึ่งในรัฐที่มีทางออกทะเล และมีเขตแดนติดกับรัฐคอนเนกติกัตทางทิศตะวันตก ส่วนทางทิศเหนืออยู่ติดกับรัฐแมสซาชูเซตส์ และทิศใต้อยู่ติดกับมหาสมุทรแอตแลนติก โดยเข้าร่วมเป็นรัฐในเครือของประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นรัฐที่ 13 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม ค.ศ. 1790

ภาพแสดงที่ตั้งของรัฐโรดไอแลนด์


รัฐโรดไอแลนด์มีพื้นที่ทั้งหมด 3,140 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,214 ตารางไมล์ โดยมีความกว้าง 77 กิโลเมตร และยาว 60 กิโลเมตร เท่านั้น มีขนาดใกล้เคียงกับจังหวัดอำนาจเจริญของประเทศไทย หรือเล็กกว่าจังหวัดเพชรบุรี 2 เท่า มีประชากรทั้งหมด 1,098,163 คน (ค.ศ. 2020) มีรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน 54,619 ดอลลาร์ต่อปี

มลรัฐโรดไอแลนด์ มีผู้ว่าการรัฐซึ่งมาจากการเลืออกตั้งเป็นผู้บริหารสูงสุด แบ่งการปกครองออกเป็น 15 เมือง ดังนี้

  1. พรอวิเดนซ์ ... ประชากร 178,042 คน ... เมืองหลวงของรัฐ
  2. วาร์วิก ... ประชากร 82,672 คน
  3. แครนสตัน ... ประชากร 80,387 คน
  4. พอว์ทักเก็ต ... ประชากร 71,148 คน
  5. อีสต์พรอวิเดนซ์ ... ประชากร 47,034 คน
  6. วูนซอกเก็ต ... ประชากร 40,186 คน
  7. โคเวนทรี ... ประชากร 36,014 คน
  8. คัมเบอร์แลนด์ ... ประชากร 32,506 คน
  9. นอร์ทพรอวิเดนซ์ ... ประชากร 32,078 คน
  10. เซาท์คิงส์ตัน ... ประชากร 30,639 คน
  11. เวสต์วาร์วิก ... ประชากร 29,191 คน
  12. จอห์นตัน ... ประชากร 28,768 คน
  13. นอร์ทคิงส์ตัน ... ประชากร 26,486 คน
  14. นิวพอร์ต ... ประชากร 24,672 คน
  15. บริสตอล ... ประชากร 22,954 คน

พรอวิเดนซ์ เมืองหลวงของมลรัฐ


เมืองต่าง ๆ เหล่านี้ มีนายกเทศมนตรีซึ่งมาจากการเลือกตั้งเป็นผู้บริหารสูงสุด เช่นเดียวกับเมืองอื่น ๆ ในสหรัฐอเมริกา