Bitcoin Pizza Day คืออะไร?

คำถาม ... Bitcoin Pizza Day คืออะไร?

เฉลย ...
พูดถึงบิตคอยน์ (Bitcoin, BTC) ทุกคนคงทราบดีอยู่แล้วว่าเป็นเหรียญดิจิทัล หรือ เงินดิจิทัล หรือ Cryptocurrency เหรียญแรกที่ถูกสร้างขึ้นมาบนเทคโนโลยีบล็อคเชน (Blockchain) โดยผู้สร้างนิรนามที่ใช้นามแฝงว่า Satoshi Nakamoto และปัจจุบันบิตคอยน์มีมูลค่าตลาดสูงที่สุดในโลก ($569,622,484,167 ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2022)

Bitcoin เหรียญดิจิทัลเหรียญแรกบน Blockchain


ในช่วงการสร้างใหม่ ๆ นั้น Bitcoin ซึ่งถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้ใช้จ่ายได้จริงในโลกอินเตอร์เน็ต แต่ยังไม่ได้รับการยอมรับและความนิยมมากนัก แถมยังมีมูลค่าไม่ถึง 1 เซนต์ต่อหนึ่งบิตคอยน์ (ปัจจุบันราคา $30,000 ต่อบิตคอยน์) จึงมีการทดสอบและพยายามใช้บิตคอยน์เพื่อซื้อสินค้าและบริการทางอินเตอร์เน็ต เพื่อให้รู้ว่ามันสามารถใช้จ่ายได้จริงหรือไม่

จนมาถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2010 มีผู้ถือบิตคอยน์ชาวอเมริกันชื่อ Laszlo Hanyecz ได้โพสต์หาซื้อพิซซ่า 2 ถาด โดยจะจ่ายเป็นบิตคอยน์จำนวน 10,000 บิตคอยน์ (ในตอนนั้น 1 BTC มีค่าเท่ากับ 0.004 ดอลลาร์ ดังนั้น 10,000 BTC จึงมีค่าเท่ากับ 40 ดอลลาร์) และมีนาย Jeremy Sturdivant ได้รับข้อเสนอนี้ ทำให้ธุรกรรมนี้สำเร็จลง และเรื่องนี้ได้ถูกเล่าขานมาเป็นเวลามากกว่า 10 ปี เนื่องจาก 10,000 BTC ในปัจจุบันมีมูลค่ามากกว่า 10,000 ล้านบาท !!

พิซซ่า 2 ถาดในราคา 10,000 ล้านบาท (เทียบราคาบิตคอยน์ปัจจุบัน)


และด้วยเหตุนี้ ชาวเน็ตจึงกำหนดให้วันที่ 22 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวัน Bitcoin Pizza Day นั่นเอง ซึ่งก็ไม่รู้ว่าตอนนี้ Laszlo Hanyecz ผู้จ่ายเงิน 10,000 ล้านบาทเพื่อพิซซ่า 2 ถาดจะรู้สึกอย่างไรบ้าง ^-^