20 อันดับ เมืองที่มีค่าครองชีพสูงที่สุดในโลก 2021 มีเมืองใดบ้าง?

คำถาม ... 20 อันดับ เมืองที่มีค่าครองชีพสูงที่สุดในโลก 2021 มีเมืองใดบ้าง?

เฉลย ...
เมืองต่าง ๆ ทั่วโลกมีค่าครองชีพไม่เท่ากัน บางแห่งก็สูง บางแห่งก็ต่ำ ขึ้นอยู่กับรายได้ของคนในพื้นที่ สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตของคนในเมืองนั้น ๆ ส่วนใหญ่แล้วเมืองใหญ่ในประเทศที่พัฒนาแล้วมักมีค่าครองชีพสูงกว่าเมืองในประเทศที่พัฒนาน้อยกว่า มาดูกันว่ามีเมืองไหนที่มีค่าครองชีพสูงติดอันดับโลกบ้าง ...

20 อันดับ เมืองที่มีค่าครองชีพสูงที่สุดในโลก 2021

อันดับ
เมือง
ประเทศ
   1 Tel Aviv Israel
   2 Paris France
   3 Singapore Singapore
   4 Zurich Switzerland
   5 Hong Kong Hong Kong
   6 New York City       United States
   7 Geneva Switzerland
   8 Copenhagen Denmark
   9 Los Angeles United States
  10 Osaka Japan
  11 Oslo Norway
  12 Seoul South Korea
  13 Tokyo Japan
  14 Vienna Austria
  15 Sydney Australia
  16 Melbourne Australia
  17 Helsinki Finland
  18 London United Kingdom
  19 Dublin Ireland
  20 Frankfurt Germany

ที่มา : CNN / 2021


เทลอวีฟ เมืองที่มีค่าครองชีพสูงที่สุดในโลก

ในส่วนของประเทศไทยของเรานั้นยังต่ำอยู่มากเมื่อเทียบกับเมืองใหญ่ ๆ ทั่วโลก แต่คนไทยส่วนใหญ่ยังรู้สึกว่าค่าครองชีพในเมืองใหญ่ของไทย เช่น กรุงเทพมหานคร ภูเก็ต พัทยา และหาดใหญ่ นั้นสูงมาก เหตุผลหลักก็อยู่ที่รายได้ของคนไทยยังอยู่ห่างไกลกับประชากรในประเทศที่พัฒนาแล้วนั่นเอง