องค์การสหประชาชาติ มีสมาชิกกี่ประเทศ?

คำถาม ... องค์การสหประชาชาติ มีสมาชิกกี่ประเทศ?

เฉลย ...
องค์การสหประชาชาติ (United Nations ; UN) เป็นองค์กรระหว่างประเทศซึ่งจัดตั้งขึ้นภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 (24 ตุลาคม 1945) วัตถุประสงค์ก็เพื่อเป็นเวทีพูดคุยกันของสมาชิก เพื่อลดความขัดแย้งและสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในโลก โดยมีเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติ (UN Secretary-General) เป็นผู้บริการองค์กร

Logo ขององค์การสหประชาชาติ


ในจุดเริ่มต้นขององค์การสหประชาชาตินั้นมีสมาชิกเริ่มต้นจำนวน 51 ชาติ จากนั้นจึงทะยอยรับสมาชิกเพิ่มขึ้นทุกปี จนถึงปัจจุบันองค์การสหประชาชาติมีสมาชิก 193 ประเทศ ดังมีรายชื่อต่อไปนี้...

ประเทศ                                            ปีที่เข้าร่วม

 Afghanistan                  19-Nov-1946
 Albania                  14-Dec-1955
 Algeria                  8-Oct-1962
 Andorra                  28-Jul-1993
 Angola                  1-Dec-1976
 Antigua and Barbuda         11-Nov-1981
 Argentina         24-Oct-1945
 Armenia                 2-Mar-1992
 Australia                         1-Nov-1945
 Austria                  14-Dec-1955
 Azerbaijan                  2-Mar-1992

 Bahamas         18-Sep-1973
 Bahrain                                         21-Sep-1971
 Bangladesh                                 17-Sep-1974
 Barbados                                 9-Dec-1966
 Belarus                                         24-Oct-1945
 Belgium                                         27-Dec-1945
 Belize                                         25-Sep-1981
 Benin                                         20-Sep-1960
 Bhutan                                     21-Sep-1971
 Plurinational State of Bolivia     14-Nov-1945
 Bosnia and Herzegovina         22-May-1992
 Botswana                                 17-Oct-1966
 Brazil                                         24-Oct-1945
 Brunei Darussalam                 21-Sep-1984
 Bulgaria                                         14-Dec-1955
 Burkina Faso                                 20-Sep-1960
 Burundi                                         18-Sep-1962

 Cabo Verde                                 16-Sep-1975
 Cambodia                                 14-Dec-1955
 Cameroon                                 20-Sep-1960
 Canada                                     9-Nov-1945
 Central African Republic         20-Sep-1960
 Chad                                         20-Sep-1960
 Chile                                         24-Oct-1945
 China                                         24-Oct-1945
 Colombia                                 5-Nov-1945
 Comoros                                 12-Nov-1975
 Congo                                         20-Sep-1960
 Costa Rica                                 2-Nov-1945
 Côte d'Ivoire                                 20-Sep-1960
 Croatia                                         22-May-1992
 Cuba                                         24-Oct-1945
 Cyprus                                         20-Sep-1960
 Czech Republic                         19-Jan-1993

 Dem. People's Republic of Korea 17-Sep-1991
 Dem. Republic of the Congo         20-Sep-1960
 Denmark                                 24-Oct-1945
 Djibouti                                         20-Sep-1977
 Dominica                                 18-Dec-1978
 Dominican Republic                 24-Oct-1945

 Ecuador                                         21-Dec-1945
 Egypt                                         24-Oct-1945
 El Salvador                                 24-Oct-1945
 Equatorial Guinea                         12-Nov-1968
 Eritrea                                         28-May-1993
 Estonia                                         17-Sep-1991
 Eswatini                                         24-Sep-1968
 Ethiopia                                         13-Nov-1945

 Fiji                                                 13-Oct-1970
 Finland                                         14-Dec-1955
 France                                         24-Oct-1945

 Gabon                                         20-Sep-1960
 Gambia                                         21-Sep-1965
 Georgia                                         31-Jul-1992
 Germany                                 18-Sep-1973
 Ghana                                         8-Mar-1957
 Greece                                         25-Oct-1945
 Grenada                                         17-Sep-1974
 Guatemala                                 21-Nov-1945
 Guinea                                         12-Dec-1958
 Guinea-Bissau                         17-Sep-1974
 Guyana                                         20-Sep-1966

 Haiti                                         24-Oct-1945
 Honduras                                 17-Dec-1945
 Hungary                                         14-Dec-1955

 Iceland                                         19-Nov-1946
 India                                         30-Oct-1945
 Indonesia                                 28-Sep-1950
 Islamic Republic of Iran         24-Oct-1945
 Iraq                                                 21-Dec-1945
 Ireland                                         14-Dec-1955
 Israel                                         11-May-1949
 Italy                                         14-Dec-1955

 Jamaica                                         18-Sep-1962
 Japan                                         18-Dec-1956
 Jordan                                         14-Dec-1955

 Kazakhstan                                 2-Mar-1992
 Kenya                                         16-Dec-1963
 Kiribati                                         14-Sep-1999
 Kuwait                                         14-May-1963
 Kyrgyzstan                                 2-Mar-1992

 Lao People's Dem. Republic         14-Dec-1955
 Latvia                                         17-Sep-1991
 Lebanon                                         24-Oct-1945
 Lesotho                                         17-Oct-1966
 Liberia                                         2-Nov-1945
 Libya                                         14-Dec-1955
 Liechtenstein                                 18-Sep-1990
 Lithuania                                 17-Sep-1991
 Luxembourg                                 24-Oct-1945

 Madagascar                                 20-Sep-1960
 Malawi                                         1-Dec-1964
 Malaysia                                 17-Sep-1957
 Maldives                                 21-Sep-1965
 Mali                                         28-Sep-1960
 Malta                                         1-Dec-1964
 Marshall Islands                         17-Sep-1991
 Mauritania                                 27-Oct-1961
 Mauritius                                 24-Apr-1968
 Mexico                                         7-Nov-1945
 Federated States of Micronesia 17-Sep-1991
 Monaco                                         28-May-1993
 Mongolia                                 27-Oct-1961
 Montenegro                                 28-Jun-2006
 Morocco                                         12-Nov-1956
 Mozambique                                 16-Sep-1975
 Myanmar                                 19-Apr-1948

 Namibia                                         23-Apr-1990
 Nauru                                         14-Sep-1999
 Nepal                                         14-Dec-1955
 Netherlands                                 10-Dec-1945
 New Zealand                                 24-Oct-1945
 Nicaragua                                 24-Oct-1945
 Niger                                         20-Sep-1960
 Nigeria                                         7-Oct-1960
 North Macedonia                         8-Apr-1993
 Norway                                         27-Nov-1945
 Oman                                         7-Oct-1971

 Pakistan                                         30-Sep-1947
 Palau                                         15-Dec-1994
 Panama                                         13-Nov-1945
 Papua New Guinea                 10-Oct-1975
 Paraguay                                 24-Oct-1945
 Peru                                         31-Oct-1945
 Philippines                                 24-Oct-1945
 Poland                                         24-Oct-1945
 Portugal                                         14-Dec-1955

 Qatar                                         21-Sep-1971

 Republic of Korea                         17-Sep-1991
 Republic of Moldova                 2-Mar-1992
 Romania                                         14-Dec-1955
 Russian Federation                 24-Oct-1945
 Rwanda                                         18-Sep-1962

 Saint Kitts and Nevis                 23-Sep-1983
 Saint Lucia                                 18-Sep-1979
 St. Vincent and the Grenadines 16-Sep-1980
 Samoa                                         15-Dec-1976
 San Marino                                 2-Mar-1992
 São Tomé and Príncipe                 16-Sep-1975
 Saudi Arabia                                 24-Oct-1945
 Senegal                                         28-Sep-1960
 Serbia                                         1-Nov-2000
 Seychelles                                 21-Sep-1976
 Sierra Leone                                 27-Sep-1961
 Singapore                                 21-Sep-1965
 Slovakia                                         19-Jan-1993
 Slovenia                                         22-May-1992
 Solomon Islands                         19-Sep-1978
 Somalia                                         20-Sep-1960
 South Africa                                 7-Nov-1945
 South Sudan                                 14-Jul-2011
 Spain                                         14-Dec-1955
 Sri Lanka                                 14-Dec-1955
 Sudan                                         12-Nov-1956
 Suriname                                 4-Dec-1975
 Sweden                                         19-Nov-1946
 Switzerland                                 10-Sep-2002
 Syrian Arab Republic                 24-Oct-1945

 Tajikistan                                 2-Mar-1992
 Thailand                                         16-Dec-1946
 Timor-Leste                                 27-Sep-2002
 Togo                                         20-Sep-1960
 Tonga                                         14-Sep-1999
 Trinidad and Tobago                 18-Sep-1962
 Tunisia                                         12-Nov-1956
 Turkey                                         24-Oct-1945
 Turkmenistan                                 2-Mar-1992
 Tuvalu                                         5-Sep-2000

 Uganda                                         25-Oct-1962
 Ukraine                                         24-Oct-1945
 United Arab Emirates                 9-Dec-1971
 United Kingdom                         24-Oct-1945
 United Republic of Tanzania         14-Dec-1961
 United States of America         24-Oct-1945
 Uruguay                                         18-Dec-1945
 Uzbekistan                                 2-Mar-1992
 Vanuatu                                         15-Sep-1981
 Republic of Venezuela                 15-Nov-1945
 Viet Nam                                 20-Sep-1977
 Yemen                                         30-Sep-1947
 Zambia                                         1-Dec-1964
 Zimbabwe                                 25-Aug-1980

ในส่วนของประเทศไทยของเรานั้น เข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 1946 (พ.ศ. 2489) หรือภายหลังจากการจัดตั้งองค์การสหประชาชาติประมาณ 1 ปี