ใครเป็นผู้แต่งเพลงชาติไทย?

คำถาม ... ใครเป็นผู้แต่งเพลงชาติไทย?

เฉลย ...
เพลงชาติไทยนั้น โดยเริ่มแรกมีการแต่งทำนองขึ้นมาก่อน โดยพระเจนดุริยางค์ (ปิติ วาทยะกร) เป็นผู้ประพันธ์ขึ้น โดยแต่งสำเร็จในวันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2475 ส่วนเนื้อเพลงที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันนั้น ผู้ประพันธ์คือ พันเอก หลวงสารานุประพันธ์ (นวล ปาจิณพยัคฆ์) ซึ่งประพันธ์ในนามของกองทัพบก

พระเจนดุริยางค์ ผู้ประพันธ์ทำนองเพลงชาติ

เนื้อเพลงของเพลงชาติไทยนั้นมีการปรับเปลี่ยนและประพันธ์ขึ้นมาใหม่หลายครั้ง ก่อนจะเปลี่ยนมาใช้เนื้อเพลงปัจจุบัน โดยเริ่มจากขุนวิจิตรมาตรา (สง่า กาญจนาคพันธ์) แต่งเนื้อเพลงครั้งแรกเมื่อ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2475 แต่ยังไม่ได้ใช้อย่างเป็นทางการ ต่อมามีการแก้ไขเนื้อเพลงในปี 2476 แต่ก็ยังไม่ได้รับการประกาศให้ใช้อย่างเป็นทางการอยู่ดี


พันเอก หลวงสารานุประพันธ์ ผู้ประพันธ์เนื้อเพลงชาติไทยเวอร์ชันปัจจุบัน

ต่อมาเมื่อปี 2477 ทางราชการได้จัดการประกวดเนื้อเพลงชาติขึ้นใหม่ ปรากฎว่าเพลง "มหานิมิตร" ซึ่งประพันธ์โดย จางวางทั่ว พาทยโกศล ได้รับรางวัลชนะเลิศ แต่ก็ไม่ได้รับการประกาศให้เป็นเนื้อเพลงชาติอย่างเป็นทางการอยู่นั่นเอง

โน๊ตเพลงอย่างเป็นทางการของเพลงชาติไทย

ในสุดเมื่อประเทศสยามเปลี่ยนชื่อมาเป็นประเทศไทยเมื่อปี 2482 รัฐบาลจึงได้จัดประกวดเนื้อร้องเพลงชาติไทยขึ้นอีกครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อประเทศ โดยกำหนดเงื่อนไขยังคงใช้ทำนองของพระเจนดุริยางค์ฉบับเดิม และในครั้งนี้ ผลงานเพลงของพันเอก หลวงสารานุประพันธ์ (นวล ปาจิณพยัคฆ์) ซึ่งประพันธ์ในนามของกองทัพบกได้รับการคักเลือก และภายหลังจากการปรับแก้เนื้อเพลงเล็กน้อย รัฐบาลก็ประเทศให้เป็นเพลงชาติไทยอย่างเป็นทางการ และใช้มาจนถึงทุกวันนี้