น้ำตาลทรายแดง ต่างจากน้ำตาลทรายขาวอย่างไร?

คำถาม ... น้ำตาลทรายแดง ต่างจากน้ำตาลทรายขาวอย่างไร?

เฉลย ...
น้ำตาลทรายเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวัน รวมถึงอาหารและเครื่องดื่มของเรามากขึ้นทุกวัน ไม่ว่าจะเป็นการปรุงรสอาหาร การทำน้ำจิ้ม การทำเครื่องดื่ม รวมถึงกาแฟที่เราขาดไม่ได้ในทุก ๆ เช้าอีกด้วย โดยที่ถ้าเราไปซื้อน้ำตาลทรายเราจะพบว่ามันมีให้เลือกอยู่ 2 ชนิดใหญ่ ๆ คือน้ำตาลทรายขาว และ น้ำตาลทรายแดง แล้วนำตาลทรายทั้งสองชนิดนี้มันต่างกันอย่างไร?

น้ำตาลทรายแดงแบบบรรจุถุง


น้ำตาลทรายขาว ซึ่งเป็นน้ำตาลที่เราคุ้นเคยกันมากที่สุดนั้น เป็นกระบวนการที่เริ่มจากการนำอ้อยสดมาบีบอัด (เรียกว่าการหีบอ้อย) จากนั้นจึงนำมากรองและน้าอ้อยที่ได้ไประเหยน้ำออกและตกผลึก ตามด้วยฟอกสีให้ขาว ก่ออนจะบรรจุถุงขาย ผลที่ได้ออกมาเรียกว่า น้ำตาลทรายขาว

ผลึกหรือเกล็ดน้ำตาลทรายขาว


ส่วนน้ำตาลทรายแดงมี 2 ชนิด คือ
1. น้ำตาลทรายแดงแบบผงละเอียด คือน้ำอ้อยที่ระเหยน้ำออก แต่ไม่ได้เข้ากระบวนการตกผลึก
2. น้ำตาลทรายแดงแบบเป็นผลึก คือ น้ำอ้อยที่ระเหยน้ำออก แล้วนำไปตกผลึก แต่ไม่ผ่านกระบวนการฟอกสี

จะเห็นว่าน้ำตาลทรายแดงทั้ง 2 ชนิดนั้น เป็นผลมาจากการลดกระบวนการการผลิตน้ำตาลทรายขาวนั่นเอง เป็นน้ำตาลทรายที่ไม่ผ่านกระบวนการฟอกสีทั้งคู่ ต่างกันเพียงแค่อยู่ในรูปของน้ำอ้อยผง หรือ ผนึกหรือเกล็ดน้ำอ้อยเท่านั้น

ผลึกหรือเกล็ดน้ำตาลทรายแดง


สรุปขั้นตอนกันอีกครั้ง
1. หีบอ้อย กรอง ระเหยน้ำออก ตกผลึก ฟอกสี ... ได้น้ำตาลทรายขาว
2. หีบอ้อย กรอง ระเหยน้ำออก ตกผลึก ... ได้น้ำตาลทรายแดงแบบเกล็ด
3. หีบอ้อย กรอง ระเหยน้ำออก ... ได้น้ำตาลทรายแดงแบบผง

น้ำตาลทรายแดงแบบผง หรือ ผงน้ำอ้อย


หมายเหตุ ในความเป็นจริงแล้วกระบวนการผลิตน้ำตาลทรายมีความซับซ้อนมากกว่านี้ แต่ในคำอธิบายด้านบนนั้นได้อธิบายขั้นตอนแบบย่อ ๆ เพื่อให้เห็นภาพได้ชัดเจนและกระชับขึ้นเท่านั้น

ด้วยกระแสการรักษาสุขภาพที่มากขึ้นปัจจุบัน ทำให้มีการใช้น้ำตาลทรายแดงกันมากขึ้น เนื่องจากไม่ได้ผ่านกระบวนการฟอกสีเหมือนน้ำตาลทรายขาว แต่ในการใช้น้ำตาลทรายแดงทั้งสองชนิดนั้นต้องใช้ปริมาณมากกว่าน้ำตาลทรายขาวเพื่อให้ได้ความหวานเท่ากัน เนื่องจากน้ำตาลทรายขาวมีความหวานมากที่สุดนั่นเอง