10 อันดับประเทศผู้ผลิตข้าวรายใหญ่ที่สุดของโลก มีประเทศใดบ้าง?

คำถาม ... 10 อันดับประเทศผู้ผลิตข้าวรายใหญ่ที่สุดของโลก มีประเทศใดบ้าง?

เฉลย ... 
ข้าว (Rice) เป็นธัญพืชอาหารที่สำคัญมากที่สุดชนิดหนึ่งของโลก เป็นพืชตระกูลหญ้าที่ทนน้ำ ให้ผลผลิตเป็นเมล็ดข้าวซึ่งให้คาร์โบไฮเดรตสูง ข้าวเป็นแหล่งอาหารของผู้คนหลายพันล้านคนทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเอเชีย มีมูลตลาดสูงกว่า 370,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2022 และมีประเทศที่ปลูกข้าวมากมาย ทั้งเพื่อการบริโภคภายในประเทศและเพื่อการส่งออก

คราวนี้มาดูกันว่าประเทศใดที่เป็นผู้นำในการผลิตข้าวของโลกบ้าง ...

อันดับ
ประเทศ
                ผลผลิต (ตัน)
    1 จีน 148,990,000
    2 อินเดีย 125,000,000
    3 บังคลาเทศ 35,500,000
    4 อินโดนีเซีย 35,400,000
    5 เวียดนาม 27,194,000
    6 ไทย 19,300,000
    7 เมียนมาร์ 12,600,000
    8 ฟิลิปปินส์ 12,300,000
    9 ปากีสถาน 8,200,000
    10 บราซิล 8,024,000

หมายเหตุ ... ที่มา : USDA ข้อมูล ณ สิ้นปี 2021, ตัวเลขที่แสดงคือปริมาณข้าวขาว/ข้าวที่ผ่านการสีแล้ว


ข้าวหลากสายพันธุ์ที่ผ่านการสีแล้ว


พันธุ์ข้าวที่ปลูกในที่แต่ละประเทศก็แตกต่างกันออกไปตามแต่ความนิยมของแต่ละประเทศ ส่วนในประเทศไทยของเรานั้นมีการปลูกข้าว 3 กลุ่มสายพันธุ์หลัก คือ ข้าวหอมมะลิ (เช่น ข้าวหอมมะลิ 105) ข้าวขาวธรรมดา (เช่นพันธุ์ กข. ข้าวเสาไห้) และข้าวเหนียว (เช่นพันธุ์ กข.6) นอกจากนี้ยังมีข้าวสายพันธุ์ใหม่ ๆ ได้รับการพัฒนาขึ้นมาอีกมากมาย เช่น ข้าวไรซ์เบอรี ข้าวกล่ำ เป็นต้น