ประเทศที่ส่งออกยางพารามากที่สุดในอาเซียน คือประเทศอะไร?

คำถาม ... ประเทศที่ส่งออกยางพารามากที่สุดในอาเซียน คือประเทศอะไร?

เฉลย ... 
ประเทศที่ส่งออกยางพารามากที่สุดในอาเซียน คือ ประเทศไทย

ประเทศไทยและประเทศในอาเซียนอีกหลายประเทศต่างก็ปลูกยางพารากันเป็นจำนวนมาก มีผลผลิตรวมกันมากกว่า 70% ของปริมาณยางพาราที่ผลิตได้ทั้งโลก โดยประเทศที่มีผลผลิตยางพารามากที่สุดของโลก คือประเศไทย ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศมาเลเซียตามลำดับ

ประเทศไทยมีผลผลิตยางพาราในปี 2020 จำนวน 4,305,000 ตัน ตามมาด้วยอินโดนีเซีย 3,088,000 ตัน มาเลเซีย 997,000 ตัน และเวียดนาม 790,000 ตันตามลำดับ

สวนยางพารา


ในส่วนของการส่งออกนั้น กลุ่มประเทศอาเซียนก็ส่งออกมากที่สุดเเช่นกัน โดยประเทศไทยสามารถส่งออกยางพาราคิดเป็นมูลค่า 3.5 พันล้านดอลลาร์ ตามมาด้วย ประเทศอินโดนีเซีย มีมูลค่าส่งออก 3 พันล้านดอลลาร์ อันดับ 3 มาเลเซีย 782 ล้านดอลลาร์ และอันดับ 4 คือเวียดนาม มีมูลค่าส่งออก 756 ล้านดอลลาร์ตามลำดับ

ยอดส่งออกยางพาราของไทยและในภูมิภาคมีแนวโน้มดีขึ้นเรื่อย ๆ โดยยอดส่งออกของไทยคิดเป็น 30% ของตลาดโลก ตามมาด้วยอินโดนีเซีย 26% มาเลเซีย 6.8% และเวียดนาม 6.6% เมื่อรวมยอดส่งออก 4 ประเทศ พบว่ามีส่วนแบ่งตลาดสูงถึง 70% ของตลาดโลก

ยางแผ่นรมควัน


ในส่วนของประเทศอื่น ๆ ในกลุ่มอาเซียนก็เริ่มมีการปลูกยางพาราเพิ่มขึ้นเช่นกัน ทั้งในลาว เมียนมาร์ และฟิลิปปินส์ ซึ่งยิ่งจะทำให้ส่วนแบ่งในตลาดโลกของกลุ่อาเซียนสูงขึ้นไปอีก

คู่แข่งที่กำลังเกิดขึ้นอย่างเงียบ ๆ แต่น่าจับตามอง เนื่องมีปริมาณปลูกยางพาราเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ คือ ประเทศจีน จากที่เคยเป็นผู้นำเข้ารายใหญ่ ปัจจุบันเริ่มปลูกใช้เองแล้ว (แต่ก็ยังไม่พอ ต้องนำเข้าอยู่) รวมไปถึงอีกหลายประเทศในอเมริกากาง อเมริกาใต้ และในแอฟริกาทางตอนเหนือบางประเทศอีกด้วย

ผลิตภัณฑ์จากยางพารา


สิ่งที่ประเทศไทยต้องทำเพื่อรักษาตลาดไว้ คือ การพัฒนาคุณภาพน้ำยางให้ดีขึ้น เพิ่มผลผลิตต่อไร่ และการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศคู่ค้า รวมถึงต้องเพิ่มอุตสาหกรรมการแปรรูปยางพาราให้มากขึ้น เพื่อเพิ่มมูลค่า แทนที่จะส่งออกน้ำยางดิบ/ยางแผ่นรมควันเพียงอย่างเดียว