10 อันดับประเทศผู้ผลิตข้าวสาลีรายใหญ่ที่สุดของโลก มีประเทศใดบ้าง?

คำถาม ... 10 อันดับประเทศผู้ผลิตข้าวสาลีรายใหญ่ที่สุดของโลก มีประเทศใดบ้าง?

เฉลย ...
ข้าวสาลี (Wheat) เป็นธัญพืชประเภทข้าวที่สำคัญที่สุดชนิดหนึ่งของโลก เป็นอาหารหลักที่ใช้เลี้ยงประชากรโลกหลายพันล้านคน และเป็นวัตถุดิบหลักในการทำขนมปัง บะหมี่ และบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป มีมูลค่าตลาดในปี 2021 สูงถึง 160,000 ล้านดอลลาร์

รวงข้าวสาลี


ด้วยเหตุที่ข้าวสาลีนั้นเป็นอาหารหลักของผู้คนทั่วโลก ทำให้มีการพัฒนาสายพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูง ทนทานต่อโรค และได้รับการส่งเสริมให้ปลูกกันทั่วโลก เรามาดูกันว่ามีประเทศใดที่ปลูกข้าวสาลีในอันดับต้น ๆ ของโลกบ้าง ...

10 อันดับประเทศผู้ผลิตข้าวสาลีรายใหญ่ที่สุดของโลก มีประเทศใดบ้าง?

อันดับ
ประเทศ
                 ผลผลิต (ตัน)
    1 สหภาพยุโรป 138,900,000
    2 จีน 136,946,000
    3 อินเดีย 109,520,000
    4 รัสเซีย 75,500,000
    5 สหรัฐอเมริกา 44,790,000
    6 ออสเตรเลีย 34,000,000
    7 ยูเครน 33,000,000
    8 ปากีสถาน 27,000,000
    9 คานาดา 21,652,000
   10 อาร์เจนตินา 20,500,000


หมายเหตุ ... ที่มา : USDA ข้อมูล ณ สิ้นปี 2021


ผลิตภัณฑ์จากข้าวสาลี


ส่วนประเทศไทยของเรานั้นมีการปลูกกันน้อยมาก และไม่มีการเก็บตัวเลขสถิติกันอย่างเป็นทางการ ดังนั้นจึงไม่มีสถิติในฐานข้อมูลการผลิตข้าวสาลีของโลก