น้ำตกที่สูงที่สุดในโลก คือน้ำตกอะไร?

คำถาม ... น้ำตกที่สูงที่สุดในโลก คือน้ำตกอะไร?

เฉลย ...
น้ำตกที่สูงที่สุดในโลก คือน้ำตกตูเจล่า ฟอลส์ (Tugela Falls)

น้ำตกตูเจล่า ฟอลส์  อยู่ที่จังหวัด KwaZulu-Natal ประเทศแอฟริกาใต้ ถูกค้นพบภายในเทือกเขา Drakensberg Mountains อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ  Royal Natal National Park มีความสูงมากกว่า 983 เมตร (3,1110 ฟุต)

Tugela Falls น้ำตกที่สูงที่สุดในโลก


เดิมที Tugela Falls เป็นน้ำตกที่สูงเป็นอันดับ 2 ของโลก สูง 948 เมตร เป็นรองจากน้ำตก Angel Falls ในประเทศเวเนซูเอลา ซึ่งสูง 979 เมตร (3,212 ฟุต) แต่จากการสำรวจและวัดความสูงล่าสุดและได้รับการยอมรับแล้วพบว่า ความสูงที่แท้จริงของน้ำตก Tugela Falls นั้นอยู่ที่ 983 เมตร ดังนั้นน้ำตก Tugela Falls จึงขยับขึ้นมาเป็นน้ำตกที่สูงที่สุดในโลกแทนน้ำตก Angel Falls

Angel Falls เจ้าของสถิติโลกเดิม