ชาติใดได้แชมป์ฟุตบอลซีเกมส์มากที่สุด?

คำถาม ... ชาติใดได้แชมป์ฟุตบอลซีเกมส์มากที่สุด?

เฉลย ...
การแข่งขันฟุตบอลในกีฬาซีเกมส์นั้นถือว่าเป็นไฮไลต์ทุกครั้ง ทุกทีมทุกชาติต่างมุ่งหวังจะหยิบเหรียญทองอันทรงเกียรติเหรียญนี้ให้ได้ มาดูกันว่ามีชาติใดกันบ้างที่ได้แชมป์ไปครอง และได้แชมป์กันไปทีมละกี่ครั้ง


ครั้งที่ ปีที่จัดแข่งขัน ประเทศเจ้าภาพ ทีมแชมป์ ทีมรองแชมป์
1 1959 ประเทศไทย ทีมชาติเวียดนามใต้ ทีมชาติไทย
2 1961 ประเทศมาเลเซีย ทีมชาติมาเลเซีย ทีมชาติพม่า
3 1965 ประเทศมาเลเซีย ทีมชาติไทยและทีมชาติพม่า -
4 1967 ประเทศไทย ทีมชาติพม่า ทีมชาติเวียดนามใต้
5 1969 ประเทศพม่า ทีมชาติพม่า ทีมชาติไทย
6 1971 ประเทศมาเลเซีย ทีมชาติพม่า ทีมชาติมาเลเซีย
7 1973 ประเทศสิงคโปร์ ทีมชาติพม่า ทีมชาติเวียดนามใต้
8 1975 ประเทศไทย ทีมชาติไทย ทีมชาติมาเลเซีย
9 1977 ประเทศมาเลเซีย ทีมชาติมาเลเซีย ทีมชาติไทย
10 1979 ประเทศอินโดนีเซีย ทีมชาติมาเลเซีย ทีมชาติอินโดนีเซีย
11 1981 ประเทศฟิลิปปินส์ ทีมชาติไทย ทีมชาติมาเลเซีย
12 1983 ประเทศสิงคโปร์ ทีมชาติไทย ทีมชาติสิงคปร์
13 1985 ประเทศไทย ทีมชาติไทย ทีมชาติสิงคโปร์
14 1987 ประเทศอินโดนีเซีย ทีมชาติอินโดนีเซีย ทีมชาติมาเลเซีย
15 1989 ประเทศมาเลเซีย ทีมชาติมาเลเซีย ทีมชาติสิงคโปร์
16 1991 ประเทศฟิลิปปินส์ ทีมชาติอินโดนีเซีย ทีมชาติไทย
17 1993 ประเทศสิงคโปร์ ทีมชาติไทย ทีมชาติเมียนมาร์
18 1995 ประเทศไทย ทีมชาติไทย ทีมชาติเวียดนาม
19 1997 ประเทศอินโดนีเซีย ทีมชาติไทย ทีมชาติอินโดนีเซีย
20 1999 ประเทศบรูไน ทีมชาติไทย ทีมชาติเวียดนาม
21 2001 ประเทศมาเลเซีย ทีมชาติไทย ทีมชาติมาเลเซีย
22 2003 ประเทศเวียดนาม ทีมชาติไทย ทีมชาติเวียดนาม
23 2005 ประเทศฟิลิปปินส์ ทีมชาติไทย ทีมชาติเวียดนาม
24 2007 ประเทศไทย ทีมชาติไทย ทีมชาติเวียดนาม
25 2009 ประเทศลาว ทีมชาติมาเลเซีย ทีมชาติเวียดนาม
26 2011 ประเทศอินโดนีเซีย ทีมชาติมาเลเซีย ทีมชาติอินโดนีเซีย
27 2013 ประเทศเมียนมาร์ ทีมชาติไทย ทีมชาติอินโดนีเซีย
28 2015 ประเทศสิงคโปร์ ทีมชาติไทย ทีมชาติเมียนมาร์
29 2017 ประเทศมาเลเซีย ทีมชาติไทย ทีมชาติมาเลเซีย
30 2019 ประเทศฟิลิปปินส์ ทีมชาติเวียดนาม ทีมชาติอินโดนีเซีย
31 2022 ประเทศเวียดนาม ทีมชาติเวียดนาม ทีมชาติไทย

จากตาราง สามารถสรุปจำนวนเหรียญทองของแต่ละชาติได้ดังนี้
- ทีมชาติไทย ได้แชมป์ 16 ครั้ง
- ทีมชาติมาเลเซีย ได้แชมป์ 6 ครั้ง
- ทีมชาติเมียนมาร์ ได้แชมป์ 5 ครั้ง
- ทีมชาติเวียดนาม ได้แชมป์ 3 ครั้ง (รวมแชมป์ของทีมชาติเวียดนามใต้ด้วย 1 ครั้ง)
- ทีมชาติอินโดนีเซีย ได้แชมป์ 2 ครั้ง


ทีมฟุตบอลทีมชาติไทย เป็นทีมที่ประสบความสำเร็จสูงสุดในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์