ปูนปลาสเตอร์ คืออะไร ทำมาจากอะไร?

คำถาม ... ปูนปลาสเตอร์ คืออะไร ทำมาจากอะไร?

เฉลย ...
ปูนปลาสเตอร์ (Plaster / Cement plaster) คือ ปูนชนิดหนึ่ง เป็นผงสีขาวละเอียด ที่มีประโยชน์อย่างมากในการเชื่อมประสานสำหรับงานก่อสร้าง โดยที่ปูนปลาสเตอร์นี้ถูกค้นพบมานาน 9,000 ปีแล้ว และยังพบว่ามันถูกนำไปใช้เพื่อเชื่อมหินแต่ละก้อนที่ใช้ในการสร้างปิรามิดในอียปต์เมื่อ 5,000 ปีที่แล้วอีกด้วย

ปูนปลาสเตอร์ผลิตขึ้นมาจากแร่ยิปซั่ม โดยการนำยิปซั่มมาเผาและบดให้ละเอียด และเมื่อจะใช้จึงนำมาผสมกับน้ำให้ได้ความหนืดข้นตามที่ต้องการ

ตัวอย่างปูนปลาสเตอร์ที่ใช้สำหรับการเชื่อมกระเบื้องปูพื้น


นอกจากจะใช้ปูนปลาสเตอร์เพื่อการเชื่อมประสานในงานก่อสร้างแล้ว เรายังสามารถนำมาใช้ในอุตสาหกรรมเซรามิก การทำตุ๊กตาปั้น งานทันตกรรม เครื่องประดับ การหล่อโลหะ อุตสาหกรรมทางการแพทย์ รวมถึงนิยมนำมาใช้ทำแม่พิมพ์ชนิดต่าง ๆ อีกด้วย

หมายเหตุ ชื่อทางเคมีของปูปลาสเตอร์ คือ Calcium sulfate hemihydrates