ผู้ป่วยนอก คืออะไร?

คำถาม ... ผู้ป่วยนอก คืออะไร?

เฉลย ...
ผู้ป่วยนอก คือ ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์แล้วว่า อาการเจ็บป่วยที่มีนั้น ไม่จำเป็นต้องนอนค้างที่โรงพยาบาล เป็นอาการเจ็บป่วยที่สามารถรักษาได้ด้วยการรักษาชั่วคราวที่โรงพยาบาลแล้วกลับไปดูแลตัวเองต่อที่บ้านได้ เช่น ทำแผล ฉีดยา ฉีดวัคซีน เป็นไข้หวัดปวดหัวตัวร้อนธรรมดา และการเข้าเฝือก / ถอดเฝือก และการทำหมันชาย เป็นต้น

ภาพการรอตรวจผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล


ผู้ป่วยนอกบางคนอาจจะแค่เพียงรับยากลับไปกินที่บ้านก็สามารถหายได้ หรือ กลับมาพบแพทย์เพื่อตรวจซ้ำหรือรับยาเพิ่มเติมได้ในภายหลัง

ความแตกต่างระหว่างผู้ป่วยนนอกกับผู้ป่วยในนั้น จะต่างกันตรงที่ผู้ป่วยในจะต้องนอนค้างที่โรงพยาบาล อาจจะเพราะต้องติดตามอาการอย่างใกล้ชิด หรือเพื่อการรักษาที่ต่อเนื่อง หรือผู้ป่วยยังไม่พ้นขีดอันตราย เป็นต้น