น้ำตาลทราย ทำมาจากอะไร

คำถาม ... น้ำตาลทราย ทำมาจากอะไร?

เฉลย ...
น้ำตาลทราย ทำมาจาก ต้นอ้อยสด

กระบวนการผลิตน้ำตาลทราย
1. การบีบ (หรือการหีบ) ต้นอ้อยเพื่อให้ได้น้ำอ้อยออกกมาให้มากที่สุด
2. จากนั้นจึงนำน้ำอ้อยมากรองเอาสิ่งเจือปนออก
3. ตามด้วยการต้มน้ำอ้อยเพื่อระเหยุน้ำออก 70% ซึ่งจะได้น้ำอ้อยเข้มข้น หรือ น้ำเชื่อมออกมา
4. นำน้ำเชื่อมที่ได้มาเคี่ยวระเหยน้ำ จนน้ำตาลถึงจุดอิ่มตัวและเริ่มตกผลึก
5. ปั่นแยกผลึกน้ำตาล จะได้น้ำตาลดิบ และ กากน้ำตาลออกมา
6. น้ำผลึกน้ำตาลดิบมาละลายน้ำร้อน เพื่อล้างกากน้ำตาลออกให้หมด
7. นำน้ำตาลดิบที่ได้จากข้อ 6 มาทำความสะอาดและฟอกสี จะได้น้ำตาลรีไฟน์ออกมา
8. เคี่ยวน้ำตาลรีไฟน์เพื่อระเหยน้ำออก ให้ได้น้ำตาลเข้มข้นถึงจุดอิ่มตัว
9. นำผลึกที่ได้จากข้อ 8 มาปั่นเพื่อแยกน้ำตาลทรายขาวออกจากน้ำตาลรีไฟน์
10. นำน้ำตาลทรายขาวและน้ำตาลรีไฟน์มาอบ เมื่อแห้งแล้วก็สามารถบรรจุหีบห่อได้เลย

น้ำตาลทรายขาว เป็นน้ำตาลทรายที่ได้รับความนิยมมากที่สุด


จะเห็นว่ากระบวนการผลิตน้ำตาลทรายนั้นมีขั้นตอนที่ซับซ้อนและใช้เวลายาวนานพอสมควร กว่าจะได้น้ำตาลทรายขาวออกมาเพื่อการบริโภค

ปัจจุบันมีน้ำตาลทรายหลายชนิดให้เลือกบริโภค เช่น น้ำตาลทรายขาว น้ำตาลทรายแดง (ไม่ฟอกสี) น้ำตาลอ้อยแบบผง (ไม่ฟอกสี ไม่ตกผลึก) และน้ำตาลกรวด เป็นต้น

หมายเหตุ ในความเป็นจริงแล้ว น้ำตาลทรายสามารถผลิตได้จากพืชหลายชนิด เช่น ชูการ์บีต อินทผลัม ข้าวฟ่าง และซูการ์เมเปิล แต่อ้อยมีปริมาณน้ำตาลสูงที่สุด (12-20%) และคุ้มค่าในการผลิตในทางอุตสาหกรรมมากที่สุด