10 ประเทศที่ได้เหรียญโอลิมปิกมากที่สุดในโลก มีประเทศใดบ้าง?

คำถาม ... 10 ประเทศที่ได้เหรียญโอลิมปิกมากที่สุด มีประเทศใดบ้าง?

เฉลย ...
มหกรรมกีฬาโอลิมปิกได้เริ่มจัดการแข่งขันมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1896 จนถึงครั้งล่าสุดปี ค.ศ. 2020 รวมแล้ว 32 ครั้ง แต่มีการแข่งขันจริงเพียง 29 ครั้ง เนื่องจากถูกยกเลิกไปหนึ่งครั้งเนื่องจากสงครามโลกครั้งที่ 1 (ครั้งที่ 6 ปี 1916 ที่เบอลินจะเป็นเจ้าภาพ) และอีก 2 ครั้งเนื่องจากสงครามโลกครั้งที่ 2 (ครั้งที่ 12 ปี 1940 ประเทศฟินแลนด์ และครั้งที่ 13 ปี 1944 ประเทศอังกฤษ)

ตลอด 29 ครั้งที่มีการแข่งขัน ประเทศที่ได้เหรียญรางวัลมากที่สุด 10 อันดับแรกมีดังนี้ ...

อันดับ ประเทศ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง จำนวนเหรียญรวม
1 United States 1,060 831 738 2,629
2 Soviet Union 395 319 296 1,010
3 Great Britain 285 319 314 918
4 China 262 199 173 634
5 France 223 251 277 751
6 Italy 217 188 213 618
7 Germany 201 207 247 655
8 Hungary 181 154 176 511
9 Japan 169 150 178 497
10 Australia 164 173 210 547


จะพบว่าตลอด 29 ครั้งของการจัดการแข่งขันโอลิมปิก ประเทศสหรัฐอเมริกาประสบความสำเร็จสูงสุด โดยครองแชมป์ทั้งจำนวนเหรียญทองและเหรียญรวม แต่มีจุดหนึ่งที่น่าสนใจคือ สหรัฐอเมริกาเข้าร่วมการแข่งขัน 28 ครั้ง ในขณะที่ประเทศที่ได้อันดับ 2 ซึ่งก็คือสหภาพโซเวียดนั้น เข้าร่วมการแข่งขันเพียงแค่ 9 ครั้งเท่านั้น

Michael Phelps นักกีฬาที่ประสบความสำเร็จสูงสุดในกีฬาโอลิมปิก
โดยคว้ามาได้ทั้งหมด 28 เหรียญ