1 ปีแสง คิดเป็นระยะทางเท่าใด?

คำถาม ... 1 ปีแสง คิดเป็นระยะทางเท่าใด?

เฉลย ...
หน่วยปีแสง (Light Year) เป็นหน่วยบอกระยะทาง (ไม่ใช่หน่วยบอกเวลาอย่างที่หลายคนเข้าใจ) ซึ่งหน่วยปีแสงหมายถึงระยะทางที่แสงเดินทางได้ใน 1 ปี

ตามที่เรารู้กันว่าแสงสามารถเดินทางได้ 299,792,458 ต่อวินาที ดังนั้น 1 ปีแสงจึงมีระยะทางเท่ากับ 9.4605 ล้านล้านกิโเมตร หรือ 5.8786 ล้านล้านไมล์ ซึ่งเรามักจะจำตัวเลขกันแบบง่าย ๆ ว่าหนึ่งปีแสง = 9.46 ล้านล้านกิโลเมตรนั่นเอง

หน่วยปีแสงนิยมใช้ในการบอกระยะทางไกล ๆ หรือขนาดของวัตถุอวกาศซึ่งมีขนาดใหญ่โตมโหฬาร ซึ่งการเขียนบอกด้วยหน่วยเมตรหรือกิโลเมตรทำได้ลำบาก เนื่องจากมีจำนวนตัวเลขมากเกินไป ตัวอย่างเช่น ดาวเอ อยู่ห่างจากดาวบีเป็นระยะทาง 18,921,461,554,239.13 กิโลเมตร เราสามารถเขียนให้สั้นและเข้าใจง่ายกว่านั้นได้ว่า ดาวเอ อยู่ห่างจาก ดาวบี เป็นระยะทาง 2 ปีแสง เป็นต้น

กาแลคซี่ทางช้างเผือก มีความกว้างประมาณ 100,000 ปีแสงตัวอย่างการใช้หน่วยปีแสง เช่น
- ดาวฤกษ์ที่อยู่ใกล้ที่สุดคือแอลฟ่าเซนทัวรี อยู่ห่างออกไป 4.2 ปีแสง
- ใจกลางของกาแลกซีทางช้างเผือกอยู่ห่างจากโลก 25,000 ปีแสง
- กาแลกซี่ทางช้างเผือกมีขนาดความกว้างประมาณ 100,000 ปีแสง
- กาแลกซีที่อยู่ใกล้ที่สุดคือกาแลกซี่แอนโดรเมดา อยู่ห่างออกไป 2.5 ล้านปีแสง
- โอเรียนเนบิวลามีความกว้าง 12 ปีแสง และอยู่ห่างจากโลก 1,334 ปีแสง

หมายเหตุ สำหรับการบอกระยะของวัตถุอวกาศที่อยู่ในระบบสุริยะ สามารถใช้ได้ทั้งหน่วยกิโลเมตร และหน่วย AU (Astronomical Unit) ซึ่งหมายถึงระยะทางระหว่างโลกถึงดวงอาทิตย์ โดย 1 AU = 150 ล้านกิโลเมตร หรือ 93 ล้านไมล์