กลุ่ม QUAD คืออะไร มีวัตถุประสงค์อะไร และมีสมาชิกกี่ประเทศ?

คำถาม ... กลุ่ม QUAD คืออะไร มีวัตถุประสงค์อะไร และมีสมาชิกกี่ประเทศ?

เฉลย ...

กลุ่ม QUAD คืออะไร
กลุ่ม QUAD (Quadrilateral Security Dialogue) คือ กลุ่มจตุภาคี หรือกลุ่มพันธมิตร 4 ประเทศ ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 2007เพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การเมือง ความมั่นคง และการทหาร รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านสมองกลอัจฉริยะ เทคโนโลยีควอนตัม เทคโนโลยีนิวเคลียร์ และเทคโนโลยีไซเบอร์

แผนที่ตั้งกลุ่ม QUAD


กลุ่ม QUAD มีสมาชิกกี่ประเทศ?
กลุ่ม QUAD มีสมาชิก 4 ประเทศ คือ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น และอินเดีย ซึ่งครอบคลุมน่านน้ำของมหาสมุทรแปซิฟิกและบางส่วนของมหาสมุทรอินเดีย โดยพื้นที่สี่เหลี่ยมทางทะเลของทั้ง  4 ประเทศนี้ครอบคลุมพื้นที่ที่เป็นเขตอิทธิพลทางทะเลของประเทศจีนเกือบทุกหมด

กลุ่ม QUAD มีวัตถุประสงค์อะไร?
วัตถุประสงค์หลักของการจัดตั้งกลุ่ม QUAD คือการสกัดกั้นการกระจายอิทธิพลของประเทศจีนในทุก ๆ ด้านในกลุ่มประเทศอินโด-แปซิฟิก อันเนื่องมาจากจีนกำลังแผ่ขยายอิทธิพลทั้งทางเศรษฐกิจและทางการทหารเป็นอย่างมากในภูมิภาคนี้จนพันธมิตรทั้ง 4 ชาติเริ่มกังวลใจ จึงตั้งกลุ่มขึ้นมาเพื่อคานอำนาจของจีนโดยเฉพาะ เนื่องจากภูมิภาคอินโด-แปซิฟิกมีความสำคัญมากทางด้านภูมิรัฐศาสตร์และความมั่นคง ถ้าปล่อยให้ประเทศแผ่ขยายอิทธิพลมากเกินไป อาจนำไปสู่การสูญเสียอำนาจผู้นำของสหรัฐอเมริกาและพันธมิตรได้

การประชุมสุดยอดผู้นำ QUAD 2022 ที่กรุงโตเกียว

แน่นอนว่าการเกิดขึ้นของกลุ่ม QUAD นั้นย่อมทำให้ประเทศจีนไม่พอใจในการขยายอำนาจเข้ามาในภูมิภาคนี้ของมหาอำนาจอื่น ๆ ซึ่งต้องรอดูกันต่อไปว่าจะเกิดสงครามเย็นรอบใหม่ขึ้นหรือไม่ และจะส่งผลกระทบกับประเทศไทยของเราหรือไม่อย่างไร

หมายเหตุ ... QUAD เริ่มจัดตั้งเมื่อปี 2007 แต่ก็ยังไม่มีบทบาทอะไรร่วมกัน ต่อมาจึงได้ถูกรื้อฟื้นขึ้นมาใหม่พร้อมบทบาทร่วมกันที่จริงจังมากขึ้นในปี 2017 โดยประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐอเมริกา