20 ประเทศที่มี GDP สูงที่สุดในเอเชีย 2021 มีประเทศอะไรบ้าง?

คำถาม ... 20 ประเทศที่มี GDP สูงที่สุดในเอเชีย 2021 มีประเทศอะไรบ้าง?

เฉลย ...
เอเชียเป็นทวีปที่ใหญ่ที่สุดและมีประชากรมากกว่า 4,500 ล้านคน หรือเกินกว่า 60% ของประชากรโลก มีประเทศเศรษฐกิจใหม่มากมาย และมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่คึกคักมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เรามาดูกันว่าประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ในอันดับต้น ๆ ของเอเชียกันบ้าง

20 ประเทศที่มี GDP สูงที่สุดในเอเชีย 2021

อันดับ
ประเทศ/ดินแดน
GDP (ล้านดอลลาร์)
   1 จีน 14,140,163
   2 ญี่ปุ่น 5,082,000
   3 อินเดีย 3,050,000
   4 รัสเซีย 1,657,539
   5 เกาหลีใต้ 1,629,532
   6 อินโดนีเซีย 1,111,713
   7 ซาอุดิอาระเบีย 779,289
   8 ตุรกี 743,708
   9 ไต้หวัน 586,104
  10 ไทย 529,177
  11 อิหร่าน 458,500
  12 ฟิลิปปินส์ 414,814
  13 สหรัฐอาหรับอิมิเรตส์ 405,771
  14 บังคลาเทศ 378,634
  15 ฮ่องกง 372,989
  16 มาเลเซีย 365,303
  17 สิงคโปร์ 362,818
  18 เวียดนาม 354,800
  19 อิสราเอล 317,717
  20 ปากีสถาน 313,000

ที่มา : IMF / 2021 / GDP Nominal 


จีน ประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในเอเชีย


GDP เป็นเครื่องมือวัดขนาดของเศรษฐกิจและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ได้รับความนิยม เนื่องจากคำนวณมาจากภาพรวมของประเทศ เช่น การส่งออก การท่องเที่ยว และการบริโภคภายในประเทศ เป็นต้น โดยที่ GDP นี้บอกแแค่รายได้รวมของประเทศ ถ้าเป็นรายได้เฉลี่ยตัวหัวซึ่งบอกฐานะเฉลี่ยของประชากรได้ชัดเจนกว่าจะเรียกว่ GDP per capita