10 อันดับประเทศผู้ผลิตเนื้อไก่มากที่สุดในโลก มีประเทศอะไรบ้าง?

คำถาม ... 10 อันดับประเทศผู้ผลิตเนื้อไก่มากที่สุดในโลก มีประเทศอะไรบ้าง?

เฉลย ...
เนื้อไก่และผลิตภัณฑ์จากไก่ เป็นอาหารประเภทเนื้อและโปรตีนจากสัตว์ที่บริโภคกันทุกประเทศทั่วโลกมาเป็นเวลาช้านานแล้ว และนับวันปริมาณความต้องการยังเพิ่มขึ้นไม่หยุด เนื่องจากเป็นแหล่งโปรตีนชั้นดีที่มีราคาไม่แพงมากนัก และสามารถรับประทานได้ทุกเพศทุกวัย ทุกวัฒนธรรม และทุกศาสนา

โรงเรือนเลี้ยงไก่แบบมาตรฐาน


ในปัจจุบัน มูลค่าตลาดของเนื้อไก่ทั่วโลกอยู่ที่ 232,500 ล้านดอลลาร์ และมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อย ๆ เรามาดูกันว่าประเทศใดบ้างที่มีผลผลิตเนื้อไก่และผลิตภัณฑ์จากไก่อยู่ใน 10 อันดับแรกของโลกกันบ้าง ....

อันดับ
ประเทศ
        ผลผลิต (ตัน)
1 สหรัฐอเมริกา 20,391,000
2 จีน 14,700,000
3 บราซิล 14,500,000
4 สหภาพยุโรป 10,830,000
5 รัสเซีย 4,600,000
6 เม็กซิโก 3,815,000
7 ไทย 3,220,000
8 อาร์เจนตินา 2,290,000
9 ตุรกี 2,246,000
10 สหราชอาณาจักร 1,840,000

ที่มา : USDA ข้อมูล ณ สิ้นปี 2021


ไก่ทอด อาหารยอดนิยมของคนทั่วโลก


ประเทศไทยมีการผลิตเนื้อไก่และผลิตภัณฑ์จากไก่มากเป็นอันดับที่ 7 ของโลกในปัจจุบัน ที่จำนวน 3,220,000 ตันในปี 2021 ซึ่งเป็นปริมาณที่มากกว่าความต้องการบริโภคภายในประเทศ ทำให้มีเหลือส่งออกอีกเป็นจำนวนมาก ทั้งในรูปของไก่สดแช่แข็งและไก่ปรุงสุก ซึ่งทำรายได้เข้าประเทศในแต่ละปีเป็นจำนวนเงินมหาศาล