บริษัทที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย คือบริษัทอะไร?

คำถาม ... บริษัทที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย คือบริษัทอะไร

เฉลย ...
บริษัทที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย คือ บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน)

บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทด้านพลังงานรายใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ที่เปิดดำเนินงานทั้งในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน ปตท. หรือชื่อเดิมคือ การปิโตเลียมแห่งประเทศไทย ก่อนขะแปรรูปเป็นบริษัทมหาชนจำกัดและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเปิดซื้อขายหุ้นวันแรกเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2544

ปั้มน้ำมัน ปตท. หนึ่งในธุรกิจหลักของ บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน)

ปัจจุบัน บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) เป็นหุ้นที่มี Market Cap. .ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ที่กว่า 1 ล้านล้านบาท มีผู้ถือหุ้นเกือบ 160,00 ราย โดยมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่สุดที่ 51.11% และมีสินทรัพย์รวมกว่า 3 ล้านล้านบาท และยอดขายกว่า 2.28 ล้านบาท (ข้อมูลถึง 31 ธันวาคม 2564)

การสำรวจและผลิตปิโตเลียม อีกหนึ่งธุรกิจสำคัญของ ปตท.


นอกจากนี้ บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) ยังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทอื่น ๆ อีกมากมายหลายบริษัท รวมถึงบริษัทขนาดใหญ่ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เช่น
- บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) 
- บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
- บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

GPSC บริษัทผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ในเครือ ปตท.


PTTGC ผู้ผลิตเม็ดพลาสติกรายใหญ่ในเครือ ปตท.


โรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์ หนึ่งในธุรกิจในเครือ ปตท.

IRPC อีกหนึ่งธุรกิจผลิตเม็ดพลาสติกและโรงกลั่นน้ำมันในเครือ ปตท.

จะเห็นได้ว่า บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทของคนไทยที่มีธุรกิจครอบคลุมในด้านพลังงานในทุกด้านตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ และคนไทยทุกคนสามารถเป็นเจ้าของ ปตท. โดยตรงได้โดยการซื้อหุ้นบริษัทผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปล. คนไทยทุกคนเป็นเจ้าของ บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) ในทางอ้อมอยู่แล้ว เนื่องจากมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ และ ปตท. ยังเป็นรัฐวิสาหกิจที่นำส่งรายได้เข้ารัฐมากที่สุดเป็นลำดับต้น ๆ ในทุกปี