ร.ศ. ย่อมาจากอะไร? คืออะไร?

คำถาม ... ร.ศ. ย่อมาจากอะไร? คืออะไร?

เฉลย ...
ร.ศ. ย่อมาจาก รัตนโกสินทร์ศก เป็นการนับศักราช หรือ ระบบการนับปีชนิดหนึ่งเช่นเดียวกับพุทธศักราช (พ.ศ.) หรือ คริสต์ศักราช (ค.ศ.) โดยที่ประเทศสยามได้เริ่มใช้ระบบศักราชแบบ ร.ศ. ในสมัยรัชกาลที่ 5

รัชกาลที่ 5 ทรงริเริ่มการใช้รัตนกสินทร์ศก เมื่อปี พ.ศ. 2432


พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เริ่มใช้รับบศักราชแบบรัตนโกสินทร์ศก หรือ ร.ศ. เมื่อปี พ.ศ. 2432 โดยกำหนดให้ปีนี้ที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ หรือปี พ.ศ. 2325 เป็นปี ร.ศ.1 (ดังนั้นปีที่ประกาศใช้ พ.ศ. 2432 จึงเท่ากับปี ร.ศ. 108) โดยกำหนดให้เดือนเมษายนเป็นเดือนแรก และวันที่ 1 เมษายน เป็นวันปีใหม่

รัตนโกสินทร์ศก ถูกใช้มาตลอดรัชสมัยของรัชกาลที่ 5 แต่เมื่อลุมาถึงรัชสมัยรัชกาลที่ 6 พระองค์ทรงเปลี่ยนกลับมาใช้ศกแบบพุทธศักราชดังเดิมในปี พ.ศ. 2455 แต่ยังคงวันปีใหม่ไว้เป็นวันที่ 1 เมษายน ต่อมาในปี พ.ศ. 2484 รัฐบาลจอมพลแปลก พิบูลย์สงคราม ได้ประกาศให้วันปีใหม่คือวันที่ 1 มกราคมแทน ทำให้เราใช้ระบบศักราชแบบพุทธศักราชและวันที่ 1 มกราคมเป็นวันปีใหม่มาจนถึงทุกวันนี้