10 อันดับ ประเทศที่ผลิตเนื้อวัวมากที่สุดในโลก มีประเทศใดบ้าง?

คำถาม ... 10 อันดับ ประเทศที่ผลิตเนื้อวัวมากที่สุดในโลก มีประเทศใดบ้าง?

เฉลย ...
เนื้อวัว (Beef) เป็นอีกหนึ่งเนื้อสัตว์ที่ได้รับความนิยมในการบริโภคไปทั่วโลก ส่วนการเลี้ยงวัวก็กระจายไปทั่วโลกเช่นกัน ทั้งวัวนมและวัวเนื้อ ถึงแม้นักวิทยาศาสตร์จะออกบทวิจัยว่าการเลี้ยงวัวเพิ่มขึ้นมีความสัมพันธ์โดยตรงกับสภาวะโลกร้อนก็ตาม แต่ปริมาณการเลี้ยงวัวก็ไม่ได้ลดจำนวนลง และเนื้อวัวมีมูลค่าตลาดทั่วโลกถึง 300,000 ล้านดอลลาร์ในปี 2021

เนื้อวัว อีกหนึ่งแหล่งโปรตีนที่สำคัญของมนุษย์


คราวนี้เรามาดูกันว่ามีประเทศใดบ้างที่ผลิตเนื้อวัวได้มากที่สุดในโลก

อันดับ
ประเทศ
ผลผลิต (ตัน)
   1 สหรัฐอเมริกา                12,383,000
   2 บราซิล 9,750,000
   3 จีน 6,920,000
   4 สหภาพยุโรป 6,800,000
   5 อินเดีย 4,250,000
   6 อาร์เจนตินา 3,020,000
   7 เม็กซิโก 2,190,000
   8 ออสเตรเลีย 2,115,000
   9 คานาดา 1,430,000
  10 รัสเซีย 1,370,000

ที่มา : USDA ข้อมูล ณ สิ้นปี 2021

ส่วนในประเทศไทยของเราเองก็มีผลิตภัณฑ์เนื้อวัวจำหน่ายโดยทั่วไป แต่ปริมาณการผลิตยังถือว่าน้อยมาก ไม่ติดใน 30 อันดับแรกของโลก ส่วนการบริโภคเนื้อวัวของคนไทยก็ยังถือว่าไม่มากนักเมื่อเทียบกับเนื้อหมู เนื้อไก่ ปลา และอาหารทะเล ส่วนประเทศญี่ปุ่นซึ่งถือว่าผลิตเนื้อวัวคุณภาพสูงจำนวนมาก อยู่อันดับที่ 17 ของโลก มีปริมาณการผลิต 485,000 ตัน ในปี 2021