เทียนไข ทำมาจากอะไร?

คำถาม ... เทียนไข ทำมาจากอะไร?

เฉลย ...
เทียนไขมีส่วนประกอบหลัก ๆ 2 อย่าง คือ ไส้เทียน และ เนื้อเทียน ในส่วนของไส้ทียนนั้นทำมาจากเส้นด้ายฟั่น ซึ่งมักเป็นเส้นด้ายที่ทำมาจากฝ้ายหรือป่าน นำมาฟั่นให้เป็นเกลียว ทำหน้าที่เป็นวัสดุติดไฟ โดยการดูซึมเนื้อเทียนเหลวเข้ามาเป็นเชื้อเพลิง และเป็นตัวช่วยให้เทียนนั้นสามารถติดไฟได้จนหมดความยาวของแท่งเทียน

มนุษย์ใช้เทียนไขเพื่อให้ความสว่างมาหลายพันปีแล้ว


ในส่วนของเนื้อเทียนนั้น ในสมัยก่อนนิยมใช้ขี้ผึ้ง หรือ ไขของผึ้ง ที่ได้มาจากรังผึ้งจริง ๆ มีลักษณะอ่อนนุ่ม สามารถปั้นหรือขึ้นรูปได้ง่าย อีกทั้งเมื่อถูกจุดจะมีกลิ่นหอมอ่อน ๆ อีกด้วย แต่ในสมัยปัจจุบันมีความต้องการเทียนไขมากขึ้น การใช้ขี้ผึ้งนั้นไม่สามารถผลิตเป็นจำนวนมากได้ อีกทั้งยังมีราคาแพง จึงได้เปลี่ยนมาใช้วัสดุตัวใหม่ ซึ่งก็คือพาราฟิน (Paraffin wax) ซึ่งเป็นผลพลอยได้ของการกลั่นน้ำมันและการแยกก๊าซธรรมชาติ

พาราฟีน สารที่นิยมนำมาทำเนื้อเทียนในปัจจุบัน


พาราฟีนสามารถทำให้เราสามารถผลิตเทียนไขได้จำนวนมากในราคาที่ถูกลง แต่ควันที่ได้จากการจุดจะมีสีที่เปลี่ยนไป เนื่องจากตัวมันเองเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอน เมื่อเผาไหม้ก็จะได้สารประกอบจำพวกโทลูอีนและเบนซีนออกมา ซึ่งเริ่มมีงานวิจัยในต่างประเทศออกมาเรื่อย ๆ ว่า สารประกอบทั้งสองชนิดนี้เป็นสารก่อมะเร็ง และเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคหอบหืดอีกด้วย